Toegevoegde waarde van het hoogste niveau

Het vak van leerkracht is de afgelopen jaren flink veranderd. Meer dan ooit is het inzicht in de leeropbrengst en grip op het individuele leerproces van de kinderen van belang. Om die reden heeft Creall in samenwerking met een team van specialisten vele activiteitenkaarten ontwikkeld, die snel en eenvoudig in te zetten zijn tijdens de gewone lessen.

”De kaarten zijn direct als aanvullend lesmateriaal inzetbaar.”

Testen hebben aangetoond, dat kinderen die met boetseermateriaal in de handen ook luisteren naar een instructie aanmerkelijk meer rust krijgen en de informatie beter opnemen. Natuurlijk zijn boetseermaterialen al sinds jaar en dag bekend als materiaal voor handvaardigheid of voor een creatieve middag. Maar klei is op vele andere manieren inzetbaar tijdens uw lessen. Bijvoorbeeld voor taal en rekenen. Het maken van letters of cijfers, het leren sorteren en seriëren, kleur- en vormwaarneming en ruimtelijke oriëntatie. Het zijn zomaar een aantal gebieden waar klei een fantastisch effectieve rol kan spelen in het leerproces. Creall heeft deze gebieden in kaart gebracht en er activiteitenkaarten bij ontwikkeld. Deze activiteiten vormen  een praktische leidraad bij de inzet van klei in de klas.

Ontwikkeling van kinderen stimuleren

Naast de creatieve toepassing vanuit ons assortiment, bieden Creall® producten nog een essentiële kernwaarde: zij stimuleren de ontwikkeling van kinderen op een bijzondere manier. Het verbeteren van senso-motorische vaardigheden, maar ook de creatieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele vaardigheden zijn voorbeelden van ontwikkelingsgebieden waarop het werken met Creall® producten kan bijdragen. Creall® klei biedt voor hen die deze materialen op een juiste manier in de klas inzetten, een enorme educatieve waarde.

Ontwikkeling van kinderen stimuleren

Naast de creatieve toepassing vanuit ons as

- See more at: http://www.havo.com.mach3test.com/nl/leren-met-je-handen#sthash.6R2VTuha.dpuf

Activiteitenkaarten onderbouw

kaartenonderbouw-1

Naar de kaarten

Activiteitenkaarten middenbouw

kaartenmiddenbouw

Naar de kaarten

Activiteitenkaarten bovenbouw

kaartenbovenbouw

Naar de kaarten