Activiteitenkaarten

Zowel voor onze kleiproducten als voor onze verfproducten hebben we een uitgebreide hoeveelheid activiteitenkaarten voor in de klas ontwikkeld. Deze kaarten zijn als aanvullend lesmateriaal bij verschillende vakken te gebruiken. Door de krachtige combinatie van leren met je handen en traditioneel leren worden de lessen boeiend, inspirerend en vooral heel effectief!


Meer over deze activiteitenkaarten

 

Activiteitenkaart: Guess what?

Artikelnummer: AK0031

Doel van de les:
Spreekvaardigheid Engels vergroten.

Activiteit bedoeld voor:
Bovenbouw, groep 7, 8

Vak/ontwikkelingsgebied:
Taal, Engels

Tijdsduur:
45-60 minuten (kan in twee lessen)

Materiaal:
Creall Therm Junior

Tip:
De voorwerpen kunnen gebakken worden en in de loop van het schooljaar vaker gebruikt worden bij een vraag/antwoord spelletje.

Uitvoering:
Na een aantal lessen Engels maakt de leerkracht een stapeltje kaartjes met geleerde (gebruiks)voorwerpen erop geschreven in het Engels, bijvoorbeeld flower, spoon, tree, train, car of dog. De leerlingen werken in groepjes van twee. Ze pakken een kaartje van de stapel en kleien het voorwerp. De groep probeert daarna via een vraag/antwoordspel in het Engels, te raden wat het gekleide voorwerp is. Is het geraden, dan een volgend kaartje pakken.