Activiteitenkaarten

Zowel voor onze kleiproducten als voor onze verfproducten hebben we een uitgebreide hoeveelheid activiteitenkaarten voor in de klas ontwikkeld. Deze kaarten zijn als aanvullend lesmateriaal bij verschillende vakken te gebruiken. Door de krachtige combinatie van leren met je handen en traditioneel leren worden de lessen boeiend, inspirerend en vooral heel effectief!


Meer over deze activiteitenkaarten

 

Activiteitenkaart: Pizza-uurtje!

Artikelnummer: AK0011

Doel van de les:
Door het met behulp van klei visueel maken van het begrip ‘delen’ werken we aan het begrip hiervan.

Activiteit bedoeld voor:
Bovenbouw, Groep 7

Vak/ontwikkelingsgebied:
Cognitieve intelligentie, rekenen

Tijdsduur:
30-60 minuten

Materiaal:
Creall Therm Junior

Alternatief:
Gebruik Do&Dry wit en beschilder het eindresultaat tijdens de creamiddag!

Uitvoering/lessuggestie:
Vandaag verandert de rekenles in een pizza-uurtje! We gaan heerlijke pizza’s maken en deze delen met klasgenootjes. Na een korte klassikale introductie gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag. Wie maakt de lekkerste pizza en gaat deze delen met de medeleerlingen? Hoeveel delen heeft een grote pizza? Wie verdeelt hem in 7 of 8 stukjes? Bespreek het resultaat met kinderen en laat in een oplopende lijn zien, wat 1/2 deel is, 1/3 deel is, of 1/4 deel, enzovoorts. Laat kinderen meesnijden met de uitleg. Als er tijd voor is, kunnen de pizza’s in de oven worden gebakken!