Leren met je handen

Naar aanleiding van het grote succes van onze educatieve activiteitenkaarten waarbij het werken met klei als ondersteunend lesmateriaal centraal staat, hebben we nu ook voor de productgroep verf activiteitenkaarten ontwikkeld. In samenwerking met professionals op het gebied van tekenen en schilderen met kinderen, zijn de kaarten tot stand gekomen.

Een lesinstrument met een krachtige werking

Doordat kinderen met hun handen bezig zijn met vak- of ontwikkelingsgebied gerelateerde opdrachten, wordt de lesstof beter opgenomen. Net als bij klei geldt ook bij verf dat ‘leren met je handen’ een hele effectieve vorm van ontwikkeling is. Creall heeft een uitgebreid programma verfproducten met elk hun eigen toepassing. Door inspirerende verfsoorten tijdens de les in te zetten en kant-en-klare activiteitenkaarten aan te bieden, krijgt de leerkracht een prachtig aanvullend lesinstrument met een krachtige werking.

Aansluitend bij de praktijk

We hebben deze nieuwe activiteitenkaarten zo ontwikkeld, dat deze aansluiten bij bestaande vak- of ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan de leerkracht precies die kaart inzetten, die het beste aansluit bij de lesstof die op dat moment wordt behandeld. De activiteitenkaarten zijn gekoppeld aan een vijftal vak- of ontwikkelingsgebieden:

 • Taal
 • Rekenen
 • Wereldoriëntatie
 • Creatief
 • Identiteit

meer over deze activiteitenkaarten verf

Toegevoegde waarde

Naast de verhoging van de leeropbrengst, heeft het verven nog meer toegevoegde waarde. Een kind dat werkjes maakt laat iets zien over zichzelf (in welke ontwikkelingsfase dan ook). Dit biedt een manier om te communiceren. Het kind kan zich op een non-verbale manier uiten of juist over het werkje praten. Zo kan een kind laten zien hoe het zich voelt. Voor de leerkracht is hier wellicht uit af te leiden hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied. En door samen te werken aan opdrachten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. De vaardigheden en/of ontwikkelingsgebieden die door het werken met verf in de klas gestimuleerd worden zijn o.a.: - See more at: http://www.havo.com.mach3test.com/nl/leren-met-je-handen-verf#sthash.GNsDfgYE.dpuf
Naast de verhoging van de leeropbrengst, heeft het verven nog meer toegevoegde waarde. Een kind dat werkjes maakt laat iets zien over zichzelf (in welke ontwikkelingsfase dan ook). Dit biedt een manier om te communiceren. Het kind kan zich op een non-verbale manier uiten of juist over het werkje praten. Zo kan een kind laten zien hoe het zich voelt. Voor de leerkracht is hier wellicht uit af te leiden hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied. En door samen te werken aan opdrachten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. De vaardigheden en/of ontwikkelingsgebieden die door het werken met verf in de klas gestimuleerd worden zijn o.a.: - See more at: http://www.havo.com.mach3test.com/nl/leren-met-je-handen-verf#sthash.GNsDfgYE.dpuf
Naast de verhoging van de leeropbrengst, heeft het verven nog meer toegevoegde waarde. Een kind dat werkjes maakt laat iets zien over zichzelf (in welke ontwikkelingsfase dan ook). Dit biedt een manier om te communiceren. Het kind kan zich op een non-verbale manier uiten of juist over het werkje praten. Zo kan een kind laten zien hoe het zich voelt. Voor de leerkracht is hier wellicht uit af te leiden hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied. En door samen te werken aan opdrachten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. De vaardigheden en/of ontwikkelingsgebieden die door het werken met verf in de klas gestimuleerd worden zijn o.a.:
 
 • communiceren met jezelf of anderen
 • stimuleren van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn
 • stimuleren van de creativiteit en fantasie
 • het kunnen tonen van emoties
 • het bevorderen van rekenen en meten
 
 • het stimuleren van de hersenontwikkeling
 • het leren overbrengen van ideeën op papier
 • het verbeteren van de concentratie
 • zelfstandig kunnen werken
 • de kunstenaar in jezelf ontdekken
 • het kan een hulpmiddel zijn bij pesten of ruzie
 • het kind leert kleur te beleven

 

De tekenontwikkeling van het kind

Het kunnen ‘lezen’ van een werkje en het herkennen van de verschillende ontwikkelingsfases is belangrijk voor een onderwijsprofessional. Hij of zij kan hieruit veel afleiden, zoals een gezonde ontwikkeling van het kind. Hieronder een overzicht van de verschillende fasen, die een kind doorloopt bij het ontwikkelen van de vaardigheden op het gebied van tekenen en schilderen.

0 tot 2,5 jaar:
de energetische fase of krabbel-/krasfase

Kinderen zijn sterk gefocust op strepen trekken en kleur. Zij vullen het blad en ontdekken hun grove motoriek. Het krassen en kliederen met veel energie geeft uiting aan de prilste ontwikkeling op creatief gebied.

2-3 jaar:
het sluiten van cirkels

Het krassen verandert langzaam in rondere en kleinere vormen. Kinderen beginnen cirkels en bolletjes te tekenen en worden zich langzaam bewust van henzelf en de wereld om hun heen.

3-4 jaar:
de koppoterfase

Kinderen leren in deze fase om figuren te tekenen of schilderen, waarbij het hoofd (of de kop) direct aan de benen of poten wordt getekend. Daarbij ontstaan allerlei basisvormen, zoals streepjes als haren op het hoofdje of armen met harkjes.

Of er wordt een zonnetje getekend met stralen. Kinderen zijn in deze fase nog echt aan het zoeken. Ze willen de buitenwereld gaan ontdekken. Dit zie je terug in het werkje.

5 jaar:
de dwarrelfase

Het papier draait in deze fase nog alle kanten op en er is geen onder- of bovenkant. Maar het kind krijgt wel een beeld van wat het wil tekenen of schilderen en reflecteert ook beter op het eigen werk. Het krijgt steeds meer voorstellingsvermogen en bedenkt verhalen bij de tekening. In deze fase ontstaan de echte basisvormen, zoals vierkanten, driehoeken of cirkels die herkenbaar worden en vrij in de ruimte zweven. Langzaam is het kind klaar voor de volgende fase.

6-7 jaar:
de schoolkindfase

Werkjes krijgen een begrenzing aan de bovenkant en onderkant. Bijvoorbeeld een hemel en aarde. Daar tussenin zweeft alles nog. Later ‘landt’ alles veel meer en ontstaat er meer detail, zoals kleding of dieren. Het kind gaat zich steeds meer realiseren hoe groot de wereld is en door de begrenzing van het werkje ontstaat (sociaal) houvast voor het kind. Het voelt zich veilig en gaat daardoor binnen de begrenzing heerlijk vrijuit verven. In deze fase kun je ook heel goed uit het werkje afleiden hoe een kind zich voelt. Het detailniveau neemt toe en later in deze fase ontstaan steeds meer zij-aanzichten.

8 jaar:
de vermoeidheidsfase

Deze fase is een lastige. Er komt meer realisme en kinderen worden kritisch op hun eigen werk en lijken een beetje ‘moe’ van het tekenen te zijn. De ontwikkeling lijkt even stil te staan en er wordt door de kinderen veel gevraagd hoe het moet om het goed te doen.

Het is moeilijk om wat je in je hoofd hebt ook zo op papier te krijgen. Humor kan hier helpen om meer zelfvertrouwen te geven.

9 jaar:
de dieptefase

Vanaf ongeveer 9 jaar zijn de ogen dusdanig ontwikkeld, dat het kind diepte kan gaan zien. Dit is de fase waarin het allemaal weer ‘leuk’ wordt. We zien zgn. ‘coulissen’ terug en dingen worden voor of achter elkaar op het papier gezet. Perspectieven kloppen vaak nog niet, maar het detailniveau blijft toenemen. Dit leidt soms tot een hele andere stijl dan in eerdere fases. Ook het natekenen of schilderen van bijvoorbeeld stripfiguren wordt in deze fase veel gedaan. Bovendien wordt het verschil tussen werkjes van jongens en meisjes veel groter.

10-12 jaar:
de geometrische fase

In deze fase ontstaat er een focus op strakke, geometrische vormen. Cirkels en rechte, strakke lijnen doen hun intrede en het kind wordt kritisch op het eigen werk. Ook het perspectief wordt in deze fase verder ontwikkeld en er wordt steeds meer detail getekend. Er is behoefte aan het weergeven van dieren en mensen in de juiste proporties.

Brochure 'Leren met je handen'

 

Download de brochure

Activiteitenkaarten 'Leren met je handen'

 

Naar de activiteitenkaarten