Leren met je handen

Tijdens de 50 jaar waarin Creall intensief heeft gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten, is één aspect onveranderd gebleven: creatie staat centraal. Kleuren, materialen, structuren en texturen staan allemaal in het teken van creatieve vrijheid en plezier.

Ontwikkeling van kinderen stimuleren

Naast de creatieve toepassing vanuit ons assortiment, bieden Creall producten nog een essentiële kernwaarde: zij stimuleren de ontwikkeling van kinderen op een bijzondere manier. Het verbeteren van senso-motorische vaardigheden, maar ook de creatieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele vaardigheden zijn voorbeelden van ontwikkelingsgebieden waarop het werken met Creall producten kan bijdragen. Creall klei biedt voor hen die deze materialen op een juiste manier in de klas inzetten, een enorme educatieve waarde.

De onderwijsprofessional en de leerlingen als middelpunt

Op deze website vindt u een overzicht van ons assortiment boetseermateriaal, maar we willen u ook een indruk geven hoe u via dit boetseermateriaal de kinderen kunt laten ‘leren met hun handen’.

Creall heeft in samenwerking met een team van onderwijskundigen en speltherapeuten een aantal activiteitenkaarten ontwikkeld, waarbij  het ‘leren met je handen’ centraal staat.

Meer over de activiteitenkaarten

 

We noemen het zo makkelijk 'Klei'!

De manier waarop de hersenen in contact blijken te staan met de handen is buitengewoon direct en krachtig. Zo houdt de ontwikkeling van de oog-hand coördinatie duidelijk verband met de mate waarin de hersenen zich ontwikkelen. Het werken met klei kan daarin een balancerende en stimulerende rol vervullen. Voeg daarbij het effect van kleur en u kunt zich voorstellen dat er een grote kracht schuilt in het materiaal dat zo gemakkelijk ‘klei’ wordt genoemd.

Kleisoorten en de ontwikkelingsgebieden

Ons assortiment boetseermateriaal bestaat uit diverse materiaalsoorten. Elke materiaalsoort heeft zijn unieke eigenschappen. Door zorgvuldige selectie hebben we voor elke leeftijdsfase het juiste boetseermateriaal weten te ontwikkelen. Daarnaast is natuurlijk ook de toepassing van het materiaal van belang. Welk werkstuk wordt er gemaakt? Wat is de leeftijd van het kind? Hoeveel kracht heeft het kind al in de handen en welk materiaal is geschikt voor de grovere of de fijnere motoriek? Gaan we het werkstuk nabewerken door te schilderen of af te bakken? Op al deze vragen bieden we een antwoord door een heldere assortimentsindeling. 

 

Hersenrijping en balans

Ongeveer tussen het zesde en achtste levensjaar vindt een belangrijke periode in de hersenrijping plaats. De hersenhelften gaan samenwerken en specialiseren zodat de handen afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen. Het is daarbij belangrijk, dat er balans is tussen het fysieke stelsel en datgene wat er zich in de beleving en het hoofd van een kind allemaal afspeelt. Ook de emotionele aspecten vormen onderdeel van deze balans. Het werken met klei draagt bij aan het vinden van de balans tussen hoofd, hart en handen. Niet alleen bij het gemiddelde kind, maar ook bij kinderen die op wat voor manier dan ook extra aandacht nodig hebben. Testen hebben bijvoorbeeld aangetoond, dat kinderen die met boetseermateriaal in de handen ook luisteren naar een instructie aanmerkelijk meer rust krijgen en de informatie beter opnemen.

De inzet van klei in de klas

Natuurlijk zijn boetseermaterialen al sinds jaar en dag bekend als materiaal voor handvaardigheid of voor een creatieve middag. Maar klei is op vele andere manieren inzetbaar tijdens uw lessen. Bijvoorbeeld voor taal en rekenen.Het maken van letters of cijfers, het leren sorteren en seriëren, kleur- en vormwaarneming en ruimtelijke oriëntatie. Het zijn zomaar een aantal gebieden waar klei een fantastisch effectieve rol kan spelen in het leerproces. Creall heeft deze gebieden in kaart gebracht en er activiteitenkaarten bij ontwikkeld. Deze activiteiten vormen  een praktische leidraad bij de inzet van klei in de klas.

 Naar de activiteitenkaarten

Meervoudige intelligentie en talentontwikkeling

Elk kind heeft specifieke talenten. Sommige intelligentietheorieën zijn  geba-
seerd op de verschillende intelligenties van kinderen, vertaald naar intelligentiegebieden. Klei kan een uitstekend materiaal zijn om deze intelligenties en talenten zichtbaar te maken. Hierdoor kan naast de cognitieve aspecten van het leren, juist ook de persoonlijke ontwikkeling een impuls krijgen. Het kind leert zichzelf te begrijpen en zijn of haar talenten ruimte te geven. Zo kan het ‘kind in ontwikkeling’ een betere balans vinden en zijn of haar profiel completer maken. Dit biedt zowel voor de leerkracht als voor het kind uitstekende mogelijkheden tijdens reflectiegesprekken.

groeponder

Voor jonge kinderen is de fase waarin de hersenrijping zich bevindt bepalend voor de manier waarop we klei inzetten. Voor hen is symmetrie in het bewegen erg belangrijk. Het rollen van klei is een typisch grofmotorische beweging, die de symmetrische ontwikkelingsfase stimuleert. Pas na de symmetrische fase is het kind eraan toe om de handen afzonderlijk van elkaar te gaan gebruiken.  Het tactiele waarnemen wordt met het kleien op een plezierige manier gestimuleerd. Maar ook het maken van torentjes stimuleert bijvoorbeeld de ruimtelijke oriëntatie. Alles draait om het ‘ervaren’ van het materiaal en wat je ermee kunt. Daarom hebben we een aantal activiteitenkaarten ontwikkeld, die de leerkracht houvast bieden bij de inzet van klei bij jonge kinderen.

Naar de activiteitenkaarten

groepmidden

In deze periode biedt klei kinderen ondersteuning op allerlei fronten. Kinderen leren als het ware om met behulp van klei verschillende vaardigheden aan elkaar te koppelen. De motoriek wordt daarbij nog steeds sterk gestimuleerd, maar ook de kleurenkeuze vertelt veel over de emoties van kinderen. Daarnaast is in deze periode het gebruik van klei als lesmateriaal zeer effectief. Kleuren, specifieke vormen en bijvoorbeeld het maken van cijfers en letters bieden, naast creatieve vorming, in deze fase een goede ondersteuning aan het leerproces. Creall biedt hiertoe activiteitenkaarten, die specifiek op deze aspecten voor de middenbouw aansluiten.

Naar de activiteitenkaarten

groepboven

Voor de wat oudere kinderen kan klei een verhaal vertellen. Het geeft een beeld van hun competenties en helpt ze als aanvullend materiaal bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht. Ook in deze ontwikkelingsperiode wordt de motoriek nog steeds gestimuleerd en daarbij zal de steeds fijnere motoriek belangrijk worden. In deze fase kan klei allerlei aanvullende rollen vervullen. Het maken van specifieke werkstukken in aansluiting op lesmethoden, de creatieve stimulering, het zichtbaar maken van sociaal-emotionele aspecten en het lichaamsbewustzijn (verhoudingen), het zijn zomaar een aantal voorbeelden van hoe klei hierin een rol kan vervullen. De activiteitenkaarten die bij deze verdieping passen zijn gratis te downloaden.

Naar de activiteitenkaarten

Brochure 'Leren met je handen'

 

Bekijk de brochure

Activiteitenkaarten 'Leren met je handen'

 

Naar de activiteitenkaarten