Productveiligheid

Productveiligheid krijgt steeds meer aandacht en wordt geregeld in Europese wetgeving en richtlijnen zoals REACh (1907/2006) en de speelgoedrichtlijn (2009/48/EG). REACh richt zich met name op risicobeheersing bij het gebruik van chemische stoffen. De nieuwe speelgoedrichtlijn moet per 20 juli 2011 worden toegepast en heeft betrekking op al het speelgoed dat ontworpen is voor kinderen tot 14 jaar. Een product dat hieraan voldoet is herkenbaar aan de CE-markering. Deze markering vindt u op alle producten van Havo die als speelgoed zijn geclassificeerd.
 
Wetgeving op het gebied van productveiligheid en de handhaving daarvan zal in de toekomst steeds verder aangescherpt worden. Havo volgt deze wetgeving op de voet en werkt continu in eigen laboratorium aan de ontwikkeling van:

• producten die inspireren en bijdragen aan de creatieve ontwikkeling van jong en oud en prettig zijn om mee te werken;

• nieuwe en veilige producten waar we trots op zijn!

Om dat te benadrukken vindt u ons kwaliteitszegel “Quality from Holland” op onze Creall-producten. Veiligheid, kwaliteit en inspiratie bieden; dat is waar Havo voor staat!