/files/duurzaam-1.jpg

Duurzaam en milieubewust

De meeste gebruikers van onze producten zijn kinderen. School- en hobbyverf of boetseermaterialen moeten absoluut onschadelijk zijn, voor mens en milieu. Al onze producten voldoen aan de hoge eisen op dit gebied. Ook onze productiemethoden zijn bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk. Zo gebruiken we in ons productieproces geen milieubelastende grondstoffen en worden de afvalstoffen die tijdens de productie vrijkomen 100% gefilterd en op verantwoorde wijze hergebruikt. Daarbij wordt geen enkele concessie gedaan aan ons milieu.

Afvalstoffen uit de productie worden voor 100% gefilterd en op verantwoorde wijze hergebruikt Bij onze blik op de toekomst staan kinderen, veiligheid en duurzaamheid centraal